Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

02.01-08.01.2022

Ogłoszenia

KOLĘDA CZYLI WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022

W mijającym roku znów nic nie było „normalne”, także w wymiarze naszego życia duchowego. Trudne doświadczenie pandemii wyciska piętno także na życiu wspólnoty katolickiej, stawiając wiele nowych wyzwań. Niemożność „zwyczajnego” uczestniczenia w liturgii Kościoła, z powodu ograniczenia ilości osób w świątyniach obecnie do 30% niezaszczepionych. Duchowa tęsknota, z powodu braku łatwego dostępu do skarbca sakramentów świętych. Lęk, ostrożność, ale przede wszystkim odpowiedzialność za siebie nawzajem powodują to wszystko z czym jest nam trudno sobie poradzić. Możemy jednak korzystać z duchowego skarbca Kościoła, modląc się i rozważając Słowo Boże we własnym domu i Rodzinie, nie jest to jednak to samo co w świątyni. Przypominamy sobie, że „jesteśmy przecież wspólnotą Kościoła, który nieustannie trwa w jedności na modlitwie”.

W tym roku również nie będzie, niestety, tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, czyli duszpasterskich odwiedzin kapłana w domach parafian. Taką decyzję podjęto w dekanacie. Przyczyna jest oczywista: ze względu na zagrożenie epidemiczne i w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zwłaszcza ludzi starszych i chorych. Istnije jednak możliwość zaproszenia kapłana z kolędą ze względu na szczególną okoliczność, np. poświęcenie domu czy też inna ważna okoliczność rodzinna lub potrzeba duchowa. Wówczas do końca roku kalendarzowego należy złożyć deklaracj-zaproszenie podając imię i nazwisko numer domu i telefon do kontaktu według zamieszczonego planu. Pamiętać również musimy, że zarażenie kapłana, powodowałoby konieczność zamknięcia świątyni i brak posługi duszpasterskiej na dłuższy czas. Dołączam poniżej tradycyjny „plan kolędy”, rozpisany na poszczególne dni. Będzie to czas DUSZPASTERSKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN w naszej świątyni w Byszycach. Jak to będzie wyglądać? W wyznaczony „dzień kolędowy” chcę zaprosić na Mszę św. o godz. 17.00 poszczególne Rodziny. Podczas Eucharystii zostanie odmówiony specjalny Akt zawierzenia rodziny (z racji Roku Świętej Rodziny) i każda rodzina będzie mogla zabrać obraz św. Rodziny, a w liturgię będą mogli włączyć się poszczególni uczestnicy, poprzez czytanie Lekcji, Modlitwy Wiernych wspólny śpiew kolęd. W tzw. „dzień kolędowy” będzie można złożyć tradycyjną ofiarę (jeśli ktoś zechce, to może ją złożyć w podpisanej kopercie do skarbony pod figurą św. Antoniego, można także złożyć ofiarę dla ministrantów).

Zachęcam, aby zabierać wodę święconą do swoich domów – Głowa Rodziny niech uroczyście pokropi zebranych i cały dom, powierzając go opiece Bożej w krótkiej modlitwie, można również odmówić dziesiątk rózańca bądź wieczorny pacierz.

 

PLAN UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWACH KOLĘDOWYCH

 

3.01.2022 – numery domów - 176, 70, 125, 125, 54, 93, 191, 202, 162, 95, 136, 195, 179, 143, 217, 200, 106, 38, 237, 21, 220

 

4.01.2022 - numery domów - 144, 139, 47, 69, 69A, 235, 131, 43, 168, 14, 15, 171, 190, 150, 180, 170, 163, 137, 18, 82,

 

5.01.2022 - numery domów - 156, 77, 166, 184, 247, 261, 135, 141, 96, 149, 107, 116, 186, 65, 215, 13, 100, 188, 214, 52, 64, 205,

 

7.01.2022 - numery domów - 33, 11, 89, 129, 117, 182, 63, 207, 7a, 7, 45,133, 44, 58, 130, 87, 68, 34

 

8.01.2022 - numery domów - 55, 16, 159, 17, 124, 94, 80, 142, 185, 56, 199, 3, 59, 221.

 

10.01.2022 - numery domów - 51, 51, 51, 29, 29, 38, 85, 169, 169, 196, 140, 39, 74, 71, 175, 112, 112, 112, 36, 26, 253, 72, 84, 108,

 

11.01.2022 - numery domów - 90, 189, 119, 204, 120, 120A, 120B, 120C, 224, 225, 146, 91, 145, 37, 37a, 250, 189, 677, 527, 157,

 

12.01.2022 - numery domów - 164, 201, 174, 28, 28a, 113, 128, 104a, 104, 19, 134, 134a, 73, 5, 121, 121a, 151, 118, 118, 60.

 

13.01.2022 - numery domów - 24, 155, 155A, 193, 173, 132, 138, 41, 83, 254, 22, 46, 25, 218, 75, 216, 172, 50, 109, 4,

 

14.01.2022 - numery domów - 57, 10, 102, 198, 101, 251, 48, 31, 123, 40, 167