Michalici.pl. Nowa odsłona

facebook twitter

25-10-2020

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że nowoczesna komunikacja nie może odbywać się bez nowych technologii, sposobów i form obecności w sieci. Internet, choć nigdy nie zastąpi osobistego spotkania w realnym świecie, towarzyszy nam na każdym kroku, jest skutecznym środkiem zdobywania informacji, poznawania świata i nawiązywania kontaktów. To narzędzie. Odpowiednio użyte, może okazać się także bardzo pożyteczne dla Kościoła. Michalici chcą dołączyć do tych, którzy posługują się nim sprawnie.

Kolejni papieże dostrzegali potencjał nowych mediów, nazywając je w orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „współczesnymi areopagami głoszenia Dobrej Nowiny” (Jan Paweł II), „nowymi przestrzeniami dla ewangelizacji” (Benedykt XVI), czy też wprost „darem Bożym” (Franciszek). Dostrzegając szereg zagrożeń, widzą je także jako przestrzeń do zagospodarowania treściami ewangelicznymi.

Jak przekonuje włoski jezuita o. Antonio Spadaro, dla Kościoła nowe środki społecznego przekazu jawią się jako wyzwanie i miejsce apostolatu. Z obserwacji życia codziennego, relacji międzyosobowych, sposobów komunikowania, zwłaszcza wśród młodych, rodzi się przekonanie, że nowe technologie cyfrowe nie są już tylko „narzędziami do używania”, ale stają się „przestrzenią do zamieszkania” (A. Spadaro, Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie internetu, Kraków 2013, s. 11).

Głównym wyzwaniem w nowym świecie, na „kontynencie cyfrowym”, jest zaproponowanie nowej drogi, by użycie mediów było przepełnione duchem ludzkim i chrześcijańskim.

Na tym kontynencie muszą być obecni także michalici. Dlatego realizując zalecenie ostatniej Kapituły Generalnej, aby „(…) stworzyć profesjonalny portal internetowy, uwzględniający działalność całego zgromadzenia” (XXI KG, „Zalecenie” 7), podejmujemy wyzwanie, aby zmienić naszą formę obecności i aktywności w internecie. Wychodzimy poza myślenie o „stronie internetowej”, na której znajdziemy informacje atrakcyjne głównie dla wąskiej grupy uczestników wydarzeń, o których mówią zamieszczane newsy, na rzecz myśli o obecności i aktywności w medium, jakim jest internet w możliwie jak najpełniejszym zakresie, korzystając z wielu jego atutów i możliwości. Chcemy być obecni i pomocni zarówno dla tych, którzy „wejdą z zewnątrz” poprzez komentarze, opinie, aktualności oraz blogosferę, jak i poprawić komunikację wewnątrz rodziny zakonnej poprzez ważne wiadomości, komunikaty czy dokumenty do pobrania.

Sprawę budowy projektu powierzyliśmy fachowcom, z którymi grupa michalitów i osób świeckich wypracowała koncepcję portalu „michalici.pl” w czasie warsztatów poprzedzających realizację i wdrożenie projektu.

Miały one na celu dokonanie kompleksowej analizy, w ramach której nastąpiła wymiana potrzeb i wiedzy między stronami. Pod dyskusję poddane zostały takie obszary jak architektura informacji, warstwa wizualna oraz funkcjonalność projektu. Efektem warsztatów było przygotowanie dokumentu projektowego zawierającego wymagania funkcjonalne, techniczne, scenariusze użycia, strukturę serwisu oraz makiety.

To, co widzimy i z czego obecnie możemy skorzystać to pierwszy etap. Jego owocem jest nowa strona „michalici.pl”, która jest portalem zawierającym artykuły, aktualności z michalickich placówek oraz strefę z komunikatami dla zalogowanych użytkowników (michalitów).

Drugim etapem będzie zunifikowanie stron wszystkich placówek w formie mikroserwisów dostępnych w domenie „michalici.pl” oraz wdrożenie jednolistego systemu zarządzania treścią.

Być może brzmi to trochę jak „medialna nowomowa”. W gruncie rzeczy chodzi jednak o to, by mówiąc zrozumiałym językiem i posługując się nowoczesną formą, stawać się „(…) miejscem utrzymywaniu wzajemnych więzi oraz (…) zapraszania do doświadczenia wiary, celebracji liturgicznych, spotkań modlitewnych czy bezpośredniego kontaktu ze wspólnotami” (Benedykt XVI, Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu).

Zapraszamy do odwiedzania, korzystania i współtworzenia portalu „michalici.pl”.

Podobne artykuły