Michalici

Informacje

Dyżury

 Oprócz niedziel i świąt od poniedziałku do soboty  po Mszy świętej.

POGRZEB

Formalności pogrzebowe załatwia najbliższa rodzina zmarłego. Zasadniczo pogrzeby mogą  odbywać się w odpowiednich dniach w godzinach od 10.00 do 17.00. Szczegóły ustala rodzina w  zakładzie pogrzebowym a później w kancelarii.

Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:

  • akt zgonu (oryginał).
  • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, trzeba zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią. Składana przy okazji pogrzebu ofiara na potrzeby kościoła parafialnego jest nie tyle „zapłatą” za wykonanie obrzędów pogrzebowych przez kapłana, co raczej ofiarą składaną w imieniu zmarłego, jako jego ostatni dar składany dla Kościoła.

Pozbawieni pogrzebu kościelnego mogą być:

1 - Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty

2 - notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
3 - osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
4 - inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184 § 1).