Michalici

Sakramenty

 • CHRZEST

  ZASADNICZO WSZYSTKIE SAKRAMENTY PRZYJMUJE SIĘ W PARAFII ZAMIESZKANIA

  CHRZEST

  Na Mszy świętej o godz. 10:00

  Obowiązuje katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka

  Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka, wierzący i praktykujący. Zasadniczo nie powinno się chrzcić dzieci ludzi niewierzących lub żyjących w grzechu ciężkim bez woli poprawy.

  Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

  2. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić; Nie może być chrzestnym niepraktykujący i żyjący w konkubinacie lub tylko związku cywilnym.

  3. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

  4. Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1)

  Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane rodziców (z dowodów tożsamości)
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (z dowodów tożsamości)
  • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji. Kartki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych

  Następujące dokumenty należy złożyć w kancelarii dwa tygodnie przed datą chrztu.

   

 • Bierzmowanie

  Kandydaci zgłaszają się w szóstej klasie i przez formację przykościelną i szkolną po zdaniu egzaminu mogą być dopuszczeni do przyjęcia tego sakramentu. W kościele spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w  drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00

    Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo chrztu
  • Indeks formacji religijnej
  • Opinia katechety
 • Pierwsza Komunia Święta

  Przygotowanie do przyjęcia Eucharystii przez dzieci odbywa się w szkole i na katechezie w kościele raz w miesiącu III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:00.  Sakrament Eucharystii zasadniczo przyjmuje się w parafii zamieszkania. ( KPK 528§ 1, 890 i 914,  II PSP nr 106 Cat. Trad. Nr 107 ). Uroczystość I Komunii św. w naszym kościele odbywa się w uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

  Wymagane dokumenty: 

  • Świadectwo chrztu, 
  • opinia katechety.
  • Gdy dziecko nie jest z naszej parafii pozwolenie pisemne od proboszcza parafii zamieszkania.
 • Sakrament pokuty

  Codziennie pół godziny przed Mszą świętą.

 • Małżeństwo

  Na sześć miesięcy  o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa należy powiadomić kancelerię celem ustalenia terminu .

  Narzeczeni są zobowiązani stawić się z dokumentami na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego w celu wygłoszenia zapowiedzi i ustalenia terminu na spisanie protokołu małżeńskiego.

  Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu małżeństwa:

  • Dowody osobiste narzeczonych w celu wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych
  • Świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 miesiące)
  • Świadectwo bierzmowania
  • Indeks formacji religijnej lub świadectwa szkolne z oceną z religii.
  • Zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego oryginał z Archidiecezji Krakowskiej
  • Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich  w poradni rodzinnej (3 spotkania)
  • Jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące!)
  • Jeżeli jest zawarty związek cywilny to zaświadczenie z USC. 
  • Jeśli obydwoje narzeczeni pochodzą z innej parafii pozwolenie lub licencję od proboszcza parafii zamieszkania.
 • Namaszczenie chorych

  W nagłych wypadkach o każdej porze. Sakrament może przyjąć każdy wielokrotnie o ile zachodzi taka potrzeba (ciężka choroba, stan przedoperacyjny) i jeżeli chory o to prosi. Warunkiem jest wyraźna chęć, przytomność chorego i stan łaski uświęcającej (ewentualna spowiedź). Sakrament udzielany jest chorym a nie zmarłym. Zasadniczo odwiedzamy chorych przed świętami i w czasie rekolekcji, lecz jeśli jest taka potrzeba to częściej. Należy przygotować w domu: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece oraz wodę święconą.